تماس با پدپیل

آدرس

ایران، تهران، خیابان پیروزی ، نبش خیابان اول نیروی هوایی ، پلاک ۲۸۹ طبقه دوم ، واحد ۴

info@padpil.com

۹۲۹۸ ۲۸۴۲ ۲۱ ۹۸+
۹۳۷۹ ۷۷۴۳ ۲۱ ۹۸+
۴۷۸۱ ۸۱۵ ۹۱۲ ۹۸+

ساعت کاری
شنبه تا چهارشنبه : ۸:۰۰ الی ۱۹:۰۰
پنجشنبه : ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰